Orkla City

Fremdrift og nabokontakt

26 november

Varsel om støyende arbeid – Demontering av stor tårnkran 30.11 – 3.12

avatar

Karen Hagby

2 kommentarer

Varsler herved om støyende arbeid i forbindelse med nedrigg av tårnkran. Dette er den store tårnkranen som har preget bybildet det siste året. Denne er beregnet å ta 4 dager å demontere.

For å demontere kranen er vi avhengig av å sperre 3 felt i Drammensveien. Dette er begge løp inn mot Oslo, samt et løp ut av byen. Kjøreretningen i Askekroken vil midlertid snus, og det blir skiltet omkjøring for all trafikk som ikke skal til eiendommene. Se vedlagte sperrevedtak av vei.

Siden traffikkavviklingstiltakene er forholdsvis omfattende er det vurdert fra flere instanser at det mest hensiktsmessige, og minst belastende for nærmiljøet, vil være å arbeide raskest mulig samt å legge hovedtyngden av sperretiden i en tidsperiode med lite trafikk. Dette medfører at arbeidene starter opp fredag kveld (30. november) og pågår kontinuerlig til vi er ferdige, estimert mandag 3. desember. Se vedlagt for godkjent dispensasjon fra støyforskriftene for dette arbeidet.

 

vedtak_Arbetstillatelse 2018-11-19 (2)_19384 Drammensveien 149-151 (2018-11-19)

OC – Dispensasjon fra støyforskriftene ifbm demontering kran 1

21 august

Nattarbeid uke 36: Demontering av liten tårnkran 3.-6. september

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Prosjektet går rett vei, og vi nærmerer oss i rasende fart ferdigstilling av bygget. Prosjektet er i ferd med å montere fasaden på  øverste etasje og er godt i gang med finisharbeid i den lavere delen av prosjektet.

Vi skal gå i gang med opparbeidelse av utomhusarealene og skal i den forbindelse demontere den lille tårnkrana mot Sofienlunden. Dette er satt til uke 36. For å demontere krana er vi dessverre nødt til å ta i bruk kollektivfeltet i Drammensveien, og må derfor ty til nattarbeid. Dette vil medføre moderat støy kveld/natt da maskiner vil ha motoren i gang ved demontering. Det vil også bli noe bruk av verktøy for å løsne bolteforbindelser. Det er anslått at dette vil ta 2-3 netter med oppstart 3. september kl 1900 og avslutning den 6. september. Det er gitt tillatelse til å jobbe mellom kl 1900 og 0600 i tillegg til normal arbeidstid. Det er søkt om dispensasjon fra støyforskriften til dette tidsrommet og denne legges ut her på bloggen når vi mottar denne.

vedtak_Arbetstillatelse 2018-08-20_17825 Drammensveien 149 (2018-08-20)

11 mai

Milepæl – tett tak

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Det har vært noen riktig flotte vårdager den siste tiden, og vi har benyttet de solrike dagene til å isolere og tekke tak på boligblokk og lavblokk. I prosjektet er dette en milepæl som om ikke lenge skal feires slik seg hør og bør med et kranselag for å hedre den gode innsatsen arbeiderne har lagt ned hittil i prosjektet.

Tidligere i måneden har vi avholdt Skanskas internasjonale sikkerhetsuke – en uke hvor alle våre byggeplasser fokuserer på et tema med inspirerende videoer og innslag. Årets tema var psykososialt arbeidsmiljø og hvordan dette påvirker sikkerhetskulturen på byggeplassene.  På verdensbasis deltok over 200 000 arbeidere i dette arbeidet, og det er det 14. året på rad en slik uke arrangeres i Skanska.

15 mars

Det går mot påske og lysere tider

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Det er godt for alle arbeiderne som jobber på Orkla City at det går mot lysere og varmere tider. Nå jobber de med super utsikt over Oslofjorden i påskesol. Innenfor byggegjerdet skjer det stadig noe, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Lavbygget har snart fått komplett fasade og høyblokka står for tur. Tårnkrana er svært populær hos de som jobber her.

Det er noen flotte organiske former i prosjektet og tømrerne får litt å bryne seg på.

Det blir flotte vinduer med mye lysinnslipp i arealene. Her fra plan 2.

13 februar

Nabovarsel: arbeider som kan medføre støy i perioden uke 8 – uke 30

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

I forbindelse med fasademontasjen ser vi at det av sikkerhetshensyn er vanskelig å arbeide med dette innenfor vår vanlige arbeidstid, og forskyver derfor fasademontasjen fra oppstart tidlig morgen til oppstart midt på dagen. Dette får som følger at det ved enkelte hendelser kan oppstå støy etter kl 19:00. Det er ikke grunnlag for å anta at det vil medføre mye støy, og ikke kontinuerlig støy.

Relevante dokumenter vedrørende søknaden vil legges ut på bloggen.

Arbeidet som skal utføres er montasje av fasadeelementer, det skal monteres i hovedsak med tårnkran som er støysvak metode. Selve montasjen skjer fra innsiden av bygget – og skal i så måte ikke sjenere omgivelsene.

5 februar

Fasade og innredning i full sving

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Orkla City tar form og vi ser at det gjør seg bemerket i bybildet.

Som mange sikkert har registrert, er vi i full firsprang med montasje av fasaden. I første og andre etasje er det i hovedsak glass-/aluminium systemfasade, mens i de øvrige etasjer i hovedsak prefabrikkerte fasadeelementer. Elementene er produsert på en fabrikk i Litauen og transporteres hit til Skøyen rett før montasje. Det ligger mye planlegging i forkant for å få et slikt puslespill til å gå opp, og vi er svært fornøyd med resultatet.

Innvendig  er innredningsarbeidene godt igang. Vi starter med innredning så snart vi har montert fasaden. Fra før er endel tekniske føringer alt støpt inn i gulv og vegger.

Tømmer og tekniske fag, som elektro, ventilasjon og rørlegger, er i full sving i etasjene etter at fasaden er montert.

 

20 desember

Gledelig jul!

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Julefreden senker seg snart over byggeplassen og alle gleder seg til en velfortjent friuke. Det vil være noen mindre arbeider som pågår i juleferien, så byggeplassen vil være bemannet dersom noe skulle oppstå. I tillegg har vi bestilt inn ekstra vakthold som holder øye med byggeplassen.

Bygget reiser seg

På bygget har det skjedd litt siden sist innlegg, mureren er kommet godt i gang i kjelleren, rørleggeren har kommet i gang med hovedstrekk fra tekniske rom, og tømmerarbeidene har så smått startet i plan 1. På lavblokka har vi alt kommet til plan 6.

Rørlegger har kommet i gang i kjelleren. Her henger det et langt rørstrekk

Mureren gjør en god jobb med å sette opp lecavegger

Over nyttår vil fasadearbeidene trå til for fullt, og bygget vil komme mer til sin rett.

 

Hele teamet på Orkla City ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

6 november

Oppdatering på fremdrift

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Siden sist inlegg har det skjedd litt av hvert på byggeplassen – Endelig kan vi se bygget reise seg over bakken, og konturene av hva som vil stå ferdig i februar 2019 viser seg.

Det Settes opp støtter, eller reis, under dekkene for å bære de inntil de kan bære seg selv. Det settes opp stålsøyler og støpes betongsøyler for å bære dekkene gjennom byggets levetid.

Trappesjakt i høybygget sett fra innsiden. Sjakten er godt over 70 meter høy.

Det støpes ned rør-i-rør til radiatorene som skal stå langs fasaden.

Innimellom all støpingen har prosjektets strikkekyndige hatt tid til å strikke skjerf til Kirkens bymisjons aksjon Gled en som gruer seg til jul, og vi håper middagene disse skjerfene finansierer nettopp vil glede noen i adventstiden som snart står på trappene.

Strikking må gjerne kombineres med en god bok

Å sette opp bygg er ikke helt uten risiko, og selv om alle arbeiderne på byggeplassen gjør sitt ytterste hver dag for å arbeide på en trygg og god måte kan ulykker skje. Derfor er det svært viktig å øve på hva man skal gjøre dersom uhellet først er ute. Vi hadde en vellykket beredskapsøvelse hvor vi øvde på hva vi skal gjøre dersom vi får et fall fra stor høyde. Det ble også gjennomført et hjerte-/lungerednignskurs i regi av Norsk Folkehjelp.

Orkla City-teamet i full sving med å øve på livredning godt hjulpet av Norsk Folkehjelp.

Det er kjekt med umiddelbar tilbakemelding fra en ipad på innsatsen og kvaliteten når det øves på hjerte-/lunge-redning.