Orkla City

Fremdrift og nabokontakt

5 august

Takk for oss!

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Da er vi endelig helt nedrigget og har avsluttet prosjektet med å bygge nytt hovedkontor for Orkla. Det ble en suksess for alle parter, og vi håper de ansatte i Orkla trives godt i sine nye lokaler. Det kan være krevende å ha en byggeplass i full drift som nærmeste nabo, men vi håper likevel at tiden med oss ikke har vært for belastende.

I den forbindelse har vi vedlagt et takkebrev med et tilbakemeldingskjema som dere kan fylle ut og returnere til oss. Formålet med dette er å bedre vår kommunikasjon mot dere som naboer til andre prosjekter siden.

 

Orkla City – Takkebrev

31 januar

Ny runde med testing av tekniske anlegg

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Da er det duket for en ny runde med testing av tekniske anlegg – testen vil skje i dag torsdag 31.1. – dette medfører at vi også denne gangen vil ha sirener og talevarsling fra brannvarslingsanlegget som kan høres fra utsiden av bygget. Det er planlagt at dette skal opphøre kl 20:00. Avslutning av testene er stipulert til å være ca kl 02:00, frem til dette tidspunktet vil det derfor kunne observeres blinkende, røde lamper i bygget.

Dette er altså bare en test – og det er ikke behov for å kontakte brannvesenet =)

18 januar

Varsel – Test av brannvarslingsanlegg

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Oppdatert: feil rettet – det er januar ikke februar, og testen gjennomføres i dag.

Mandag 21. januar kjører vi full testing av brannalarmer og rømningsforhold i bygget. Dette medfører at fra kl 08 vil det kunne høres sirener og talevarsling fra brannvarslingsanlegget. Det er planlagt at sirener og talevarsling skal opphøre kl 1500.

Videre vil det fra kl 21 og utover kvelden bli kjørt tester med lydløs brannalarm – det vil kunne observeres blinkende, røde lamper i bygget

Dette er altså da bare en test – og det er ikke behov for å kontakte brannvesenet =)

26 november

Varsel om støyende arbeid – Demontering av stor tårnkran 30.11 – 3.12

avatar

Karen Hagby

2 kommentarer

Varsler herved om støyende arbeid i forbindelse med nedrigg av tårnkran. Dette er den store tårnkranen som har preget bybildet det siste året. Denne er beregnet å ta 4 dager å demontere.

For å demontere kranen er vi avhengig av å sperre 3 felt i Drammensveien. Dette er begge løp inn mot Oslo, samt et løp ut av byen. Kjøreretningen i Askekroken vil midlertid snus, og det blir skiltet omkjøring for all trafikk som ikke skal til eiendommene. Se vedlagte sperrevedtak av vei.

Siden traffikkavviklingstiltakene er forholdsvis omfattende er det vurdert fra flere instanser at det mest hensiktsmessige, og minst belastende for nærmiljøet, vil være å arbeide raskest mulig samt å legge hovedtyngden av sperretiden i en tidsperiode med lite trafikk. Dette medfører at arbeidene starter opp fredag kveld (30. november) og pågår kontinuerlig til vi er ferdige, estimert mandag 3. desember. Se vedlagt for godkjent dispensasjon fra støyforskriftene for dette arbeidet.

 

vedtak_Arbetstillatelse 2018-11-19 (2)_19384 Drammensveien 149-151 (2018-11-19)

OC – Dispensasjon fra støyforskriftene ifbm demontering kran 1

21 august

Nattarbeid uke 36: Demontering av liten tårnkran 3.-6. september

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Prosjektet går rett vei, og vi nærmerer oss i rasende fart ferdigstilling av bygget. Prosjektet er i ferd med å montere fasaden på  øverste etasje og er godt i gang med finisharbeid i den lavere delen av prosjektet.

Vi skal gå i gang med opparbeidelse av utomhusarealene og skal i den forbindelse demontere den lille tårnkrana mot Sofienlunden. Dette er satt til uke 36. For å demontere krana er vi dessverre nødt til å ta i bruk kollektivfeltet i Drammensveien, og må derfor ty til nattarbeid. Dette vil medføre moderat støy kveld/natt da maskiner vil ha motoren i gang ved demontering. Det vil også bli noe bruk av verktøy for å løsne bolteforbindelser. Det er anslått at dette vil ta 2-3 netter med oppstart 3. september kl 1900 og avslutning den 6. september. Det er gitt tillatelse til å jobbe mellom kl 1900 og 0600 i tillegg til normal arbeidstid. Det er søkt om dispensasjon fra støyforskriften til dette tidsrommet og denne legges ut her på bloggen når vi mottar denne.

vedtak_Arbetstillatelse 2018-08-20_17825 Drammensveien 149 (2018-08-20)

11 mai

Milepæl – tett tak

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Det har vært noen riktig flotte vårdager den siste tiden, og vi har benyttet de solrike dagene til å isolere og tekke tak på boligblokk og lavblokk. I prosjektet er dette en milepæl som om ikke lenge skal feires slik seg hør og bør med et kranselag for å hedre den gode innsatsen arbeiderne har lagt ned hittil i prosjektet.

Tidligere i måneden har vi avholdt Skanskas internasjonale sikkerhetsuke – en uke hvor alle våre byggeplasser fokuserer på et tema med inspirerende videoer og innslag. Årets tema var psykososialt arbeidsmiljø og hvordan dette påvirker sikkerhetskulturen på byggeplassene.  På verdensbasis deltok over 200 000 arbeidere i dette arbeidet, og det er det 14. året på rad en slik uke arrangeres i Skanska.

15 mars

Det går mot påske og lysere tider

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

Det er godt for alle arbeiderne som jobber på Orkla City at det går mot lysere og varmere tider. Nå jobber de med super utsikt over Oslofjorden i påskesol. Innenfor byggegjerdet skjer det stadig noe, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Lavbygget har snart fått komplett fasade og høyblokka står for tur. Tårnkrana er svært populær hos de som jobber her.

Det er noen flotte organiske former i prosjektet og tømrerne får litt å bryne seg på.

Det blir flotte vinduer med mye lysinnslipp i arealene. Her fra plan 2.

13 februar

Nabovarsel: arbeider som kan medføre støy i perioden uke 8 – uke 30

avatar

Karen Hagby

Ingen kommentarer

I forbindelse med fasademontasjen ser vi at det av sikkerhetshensyn er vanskelig å arbeide med dette innenfor vår vanlige arbeidstid, og forskyver derfor fasademontasjen fra oppstart tidlig morgen til oppstart midt på dagen. Dette får som følger at det ved enkelte hendelser kan oppstå støy etter kl 19:00. Det er ikke grunnlag for å anta at det vil medføre mye støy, og ikke kontinuerlig støy.

Relevante dokumenter vedrørende søknaden vil legges ut på bloggen.

Arbeidet som skal utføres er montasje av fasadeelementer, det skal monteres i hovedsak med tårnkran som er støysvak metode. Selve montasjen skjer fra innsiden av bygget – og skal i så måte ikke sjenere omgivelsene.